Yabancılar Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Yabancılar Hukuku

lexelhukuk.com > Yabancılar Hukuku

Foreigners Who Bring USD to TURKEY will obtain Turkish Citizenship

According to the amendment published on the date of 12.01.2017  at Official Gazette, Article 20 of Governing Regulations of Turkish Citizenship Code was changed. To the new amendment, Turkish citizenship shall be given to the foreigner who fulfil one of the conditions below: If the foreigner makes at least 2 million USD fixed investment to Turkey. If the foreigner buys a real estate in the amount of at least 1 million USD and put annotation as ‘’dead hand’’ to the land registry. This situation needs to be determined by Ministry of Environment and Urbanisation. If the foreigner provides employment for...

Continue reading

Dolar Yatırımı Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı Verilecek

12.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca Türk Vatandaşlığının Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni mevzuat değişikliğine göre aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren yabancıya İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai  bir yol olarak vatandaşlık verilecek. Yabancı en az 2 milyon USD tutarında ülkemize sabit yatırım yaptıysa; ya da, En az 1 milyon USD tutarındaki bir taşınmazı tapuda en az üç yıl satılmaması şerhi koydurarak satın aldıysa ve bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edildiyse; ya da, En az 100 kişiye istihdam sağladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit olunduysa; yahut, En az 3 Milyon...

Continue reading

Is It Possible to Obtain Turkish Citizenship by taking Tourist Residency Permission?

As it is known, the number of foreigners living in Turkey is increasing day by day. According to the data obtained from Turkish Statistical Institute, totally 650.308 foreigners live in Turkey. These people continue to live in Turkey by taking residency permission and the majority of those are planning to obtain Turkish Citizenship by actualizing necessary conditions. One of the necessary conditions so as to get Turkish Citizenship is to live in Turkey at least 5 Years legally. Although it is necessary to live in Turkey legally at least 5 years, some types of residency permissions do not give foreigners a...

Continue reading

Turistik İkamet İzni İle Kalınan Süre Vatandaşlık Kazanılmasında Hesaba Katılmaz!

Son yıllarda ülkemize gelerek yerleşen yabancı sayısında ciddi oranda arttı. TÜİK verilerine göre ülkemizde 650 bin 308 yabancı yaşıyor. Bu kişiler ülkemizde ikamet izni alarak yasal bir şekilde kalmaya devam ediyorlar ve birçoğunun yakın planda 5 yıl kesintisiz bir şekilde ülkemizde bulunarak vatandaşlık kazanma umudu var. Bu noktada çok fazla bilinmese de şu husus önem arz ediyor: Uygulamada yabancıların büyük bir çoğunluğu en basit ve pratik olan kısa dönem ikamet izin çeşitlerinden biri olan turistik ikamet iznine yöneliyor ve bu ikamet izni alınıyor. Lakin 5 yıl Türkiye’de turistik ikamet izni ile kalınsa dahi Türk Vatandaşlığı şartlarından ‘’5 yıl ülkemizde yaşama’’ şartının gerçekleşmiş...

Continue reading

Is it possible to buy apartment or land in Turkey for foreigners?

Before making explanations regarding to this issue, we would like to state that it is not possible to buy apartment or land in Turkey for Syrian citizens. The subject of obtaining real estate in Turkey for foreigners is amended by the Turkish Deed Law numbered 2644, Article 35. According to the Article 35, it is possible to buy apartment or land in Turkey in conformity with the limitations stated in Article 35. [vc_empty_space height="30px"][mkd_blockquote text=" Firstly, the total amount of the real estate’s bought by foreigners shall not exceed %10 percentage of the related county and one foreigner shall obtain maximum 30...

Continue reading

Suriyeliler-Yabancılar Türkiye’de Gayrimenkul ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilir mi?

Kanuni açıklamasına geçmeden evvel Suriye devleti vatandaşlarının ülkemizde gayrimenkul edinemeyeceğini yahut lehlerine sınırlı ayni haklar dediğimiz irtifak hakkı, ipotek hakkı vs. tesis edilemeyeceğini belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin gayrimenkul edinimleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir yabancının ülkemizde gayrimenkul satın alabilmesi için aşağıdaki iki şartın karşılanmış olması gerekir: (1) Kanuni sınırlamalara uymak. 1.1 Öncelikle  uyulması gereken ilk kanuni sınırlama şudur: Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. 1.2 Diğer taraftan uyulması...

Continue reading