Dolar Yatırımı Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı Verilecek – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Dolar Yatırımı Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı Verilecek

lexelhukuk.com > Genel  > Dolar Yatırımı Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı Verilecek

Dolar Yatırımı Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı Verilecek

12.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca Türk Vatandaşlığının Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yeni mevzuat değişikliğine göre aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren yabancıya İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai  bir yol olarak vatandaşlık verilecek.

  • Yabancı en az 2 milyon USD tutarında ülkemize sabit yatırım yaptıysa; ya da,
  • En az 1 milyon USD tutarındaki bir taşınmazı tapuda en az üç yıl satılmaması şerhi koydurarak satın aldıysa ve bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edildiyse; ya da,
  • En az 100 kişiye istihdam sağladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit olunduysa; yahut,
  • En az 3 Milyon USD’yi üç yıl tutmak şartı ile ülkemizde faaliyet gösteren bankalarda tutarsa ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca bu durum tespit olunursa; yahut,
  • Hazine tarafından en az 3 milyon USD tutarındaki Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldıysa İçişleri Bakanlığının teklifi Bakanlar Kurulu onayı ile Türk vatandaşlığı alabilcektir.

Parasal değerlerin belirtilen dolar şartını sağlayıp sağlamadığı hesaplanırken ise tespit tarihindeki  T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır.

No Comments

Leave a Comment