Çalışma Alanları – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin yasal haklarının tam ve hızlı bir şekilde eksiksiz  korunmasını ve  düzenli olarak kurumsal ve bireysel raporlar ile bilgilendirilmelerini önemsiyoruz.

– Mehmet Fatih YAŞAR, Kurucu Avukat, Lexel Hukuk Bürosu

a

Uluslararası Ceza Hukuku

International Ciriminal Law

a

Enerji Hukuku

Energy Law

a

İdare Hukuku

Administrative Law

a

Vergi Hukuku

Tax Law

a

Şirketler Hukuku

Corporate Law

a

İcra Hukuku

Enforcement Law

Uluslararası Ceza Hukuku / InternatIonal CrImInal Law

Uluslararası Ceza Hukuku, günümüz dünyasında yaşanan savaşlar ve hukuka aykırı müdahaleler sebebiyle küresel adaletin sağlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Toplumların vicdanının savunulması ve yaşanan uluslararası ihlallerin beklenen adalet sonucuna uygun olarak cezalandırılması ancak Uluslararası Ceza Hukuku normlarının titiz ve güçlü icrası ile mümkün olabilmektedir.

Lexel Hukuk Bürosu, Uluslararası anlaşmalar sonucunda belirlenmiş ceza hukuku normlarını güncel olarak titizlikle takip etmekte, bu alanda deneyimli avukat kadrosuyla müvekkillerine çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Lexel Hukuk Bürosu, Uluslararası Ceza Hukuku gibi oldukça karmaşık ve yüksek yetkinlik gerektiren bir hukuk dalında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığa çözüm getirebilecek ve müvekkilin ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap verebilecek donanıma, birikime ve deneyime sahiptir.

İletişim / Contact Us

Enerji Hukuku / Energy Law

Lexel Hukuk Bürosu avukatları Nükleer Enerji başta olmak üzere LPG, Doğalgaz, Petrol ve Elektrik piyasalarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkilleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgelerine enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz Avukatları ülkemizde gerçekleştirilecek olan Nükleer Enerji projeleri konusunda ilgili kurumlara danışmanlık hizmeti sağlama tecrübelerine sahiptir.

Diğer taraftan Lexel Hukuk Bürosu enerji sektöründeki diğer faaliyetlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti ve piyasanın diğer aktörleri ile olan hukuki uyuşmazlıkları da mahkemeler nezdinde dava hizmeti sunmaktadır.

İletişim / Contact Us

İdare Hukuku / Administrative Law

Lexel Hukuk Bürosu olarak her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar
disiplin soruşturmaları ve idari mercilere müracaat  yollarına ilişkin olarak müvekkillerimize İdare Hukuku’nun ilgilendirir konularda hukuki destek sağlıyoruz.

İletişim / Contact Us

Vergi Hukuku / Tax Law

Lexel Hukuk Bürosu olarak Vergi Hukuku alanında aşağıdaki alanlarda müvekkillerimize hukuki dava ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

– Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili  Vergi Mahkemesinde dava açılması

– Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar

– Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar

– Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması–  Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

– Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemler

 

İletişim / Contact Us

Şirketler Hukuku / Corporate Law

 • Haksız Rekabet Davaları, Şirketlerin Kurumsal İşleyişine İlişkin Danışmanlık Verilmesi,
 • Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması Ve Değiştirilmesi, Her Türlü Esas Sözleşme Değişikliklerinin Usulüne Uygun Olarak Yapılması,
 • Şirket Kurulumu, Şube Kurulumu, Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının, İmza Sirkülerinin Ve Benzeri Kurumsal Dokümanların Hazırlanması,
 • Sermaye Artışı Veya Azalışı İşlemlerine İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi, Şirket Genel Kurullarının Organize Edilmesi
 • İhtiyaca Ve Projeye Uygun Spesifik Sözleşmelerin (Proje Geliştirme Sözleşmeleri, Niyet Mektupları, Şarta Bağlı Komisyon Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Münhasırlık Anlaşmaları Ve Ön Anlaşmaların) Hazırlanması Ve Müzakeresi,
 • Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Müzakeresi
 • Üretim, Lisans, Kiralama, Faktoring, Franchising Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakeresi, Acente Ve Distribütörlük Anlaşmaları Dâhil Olmak Üzere Her Türlü Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi Ve Hazırlanması
 • Şirket Yöneticilerinin (Müdürler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri) Cezai Ve Hukuki Sorumluluğu, İşçi-İşveren İlişkileri Ve Şirket Varlıklarının Devri Konularına İlişkin Olarak Şirket Yöneticilerine Hukuki Tavsiyelerin Verilmesi
 • Genel Kurul Kararlarının Alınması, Hissedarlık Sözleşmelerinin Hazırlanması, İşletme Devir İşlemlerinin Yapılması Ve Sürecin Yönetimi
İletişim / Contact Us

İcra Hukuku / Enforcement Law

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
İletişim / Contact Us

Hukuki destek ve bilgiye mi ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.