Gayrimenkul Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Gayrimenkul Hukuku

lexelhukuk.com > Gayrimenkul Hukuku

Bir Şirketin Bir Gerçek Kişi Lehine İpotek Vermesi İçin Gerekli Olan Belgeler

İpotek bir borcun ödeneceğinin teminatı olarak  borç ödenince kaldırılmak şartıyla borçlunun bir taşınmazı üzerine  alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Günümüz ticari hayatında alacaklılar için kendi yararlarına ipotek tesisi belki de en güvenilir korunma yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bir şirketin bir gerçek kişi lehine ipotek tesisi nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir ve nasıl bir yol izlenmelidir? Öncelikle ipotek tesisi için üzerinde ipotek verilecek taşınmazın bulunduğu yer Tapu Müdürlüğüne aşağıdaki evrakları teslim ederek başvuruda bulunmak gerekmektedir. Tapu Müdürlükleri İstanbul’da öğle saat 12.00’a dek başvuru talep ve evraklarını alıp öğleden sonra işlemi yapacaklara mesaj göndererek işlemin tamamlanması için öncelikle mesajda...

Continue reading

Is it possible to buy apartment or land in Turkey for foreigners?

Before making explanations regarding to this issue, we would like to state that it is not possible to buy apartment or land in Turkey for Syrian citizens. The subject of obtaining real estate in Turkey for foreigners is amended by the Turkish Deed Law numbered 2644, Article 35. According to the Article 35, it is possible to buy apartment or land in Turkey in conformity with the limitations stated in Article 35. [vc_empty_space height="30px"][mkd_blockquote text=" Firstly, the total amount of the real estate’s bought by foreigners shall not exceed %10 percentage of the related county and one foreigner shall obtain maximum 30...

Continue reading

Yönetmelik Yürürlüğe Girdi. Konut Finansmanı’nda Yeni Dönem Başlıyor

Konut Finansmanı Sözleşmeleri’nde yaşanan tüketici mağduriyetlerini azaltmak için yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği 28 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yayımı tarihinden başlamak üzere altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Yönetmelik 28 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş oldu. Yeni Yönetmelikle getirilen yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse: (i) Artık tüketiciler kullanmış oldukları konut finansmanının henüz vadesi gelmemiş bir yahut birden çok taksidini önceden ödeyebileceği gibi kredi borcunun tamamını da istemeleri halinde kapatabilecekler. Bu durumda banka ya da kredinin çekildiği diğer kuruluş erken ödenen meblağa göre yapılması gereken tüm faiz ve diğer maliyetlere ilişkin indirimi yapmak zorunda. (ii) Kredi çekilen kuruluşlar artık tüketicinin yazılı...

Continue reading

YARGITAY:BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILAMAZ

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12983 K. 2015/12068 T. 19.10.2015   * BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILAMAMASI (Bozmadan Sonra Islahın Olanaklı Olduğuna Dair Açık Ya Da Örtülü Bir Hükmün Yasada Düzenlenmediği/Bozma Sonrasında Mahkemece Davacı Tarafın Islah Dilekçesi Doğrultusunda Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu - Talepten Fazlasına Hükmedildiği) * DAVACININ TALEBİ HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (Kısa ve Gerekçeli Kararda Davanın Kabulüne Denildiği Halde Dava Konusu Edilen Bir Takım Taşınmazlarla İlgili Olarak Da Olumlu veya Olumsuz Hüküm Kurulmamış Olmasının İsabetsizliği/Tüm Talepler Hakkında Hüküm Oluşturulması Gerektiği) * TAPU KAYDI DÜZELTİM DAVASI (Dava Dilekçesinde Çekişmeli Taşınmazlardaki Paydaşın Kendi Mirasbırakanları İle Aynı Kişi Olduğunun Tespiti Talep Edildiği Halde Mahkemece...

Continue reading

Suriyeliler-Yabancılar Türkiye’de Gayrimenkul ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilir mi?

Kanuni açıklamasına geçmeden evvel Suriye devleti vatandaşlarının ülkemizde gayrimenkul edinemeyeceğini yahut lehlerine sınırlı ayni haklar dediğimiz irtifak hakkı, ipotek hakkı vs. tesis edilemeyeceğini belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin gayrimenkul edinimleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir yabancının ülkemizde gayrimenkul satın alabilmesi için aşağıdaki iki şartın karşılanmış olması gerekir: (1) Kanuni sınırlamalara uymak. 1.1 Öncelikle  uyulması gereken ilk kanuni sınırlama şudur: Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. 1.2 Diğer taraftan uyulması...

Continue reading

Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Kooperatif Üyesinin Üyelikten Çıkartılması

Kural olarak parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir kooperatif üyesi ortak 1163 sayılı Kooperatif Kanunu’nun 27. Maddesine uymaması ya da ana sözleşmenin bu konuyla ilgili hükümlerine uymaması nedeniyle ortaklıktan çıkartılabilir. Lakin burada usul önem arz etmektedir. Madde 27’de yazılı şekilde ortağın parasal yükümlülüğünü yerine getirmesinin istenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yani  bu konuda borçlu üyeye öncelikle bir ihtar çekilmelidir. Bu ihtarın tebliğ edilmesinin ardından ortak üye hala parasal yükümlülüğünü on gün içinde yerine getirmiyor ise bu durumda  bir ay süreli ikinci bir ihtar yapılması zaruriyeti vardır. Eğer üye kooperatif ortağı bu sürede de ödeme yapmaz ise yetkili organca ortak kooperatiften çıkartılabilir. Bu kapsamda üyeyi...

Continue reading