Blog – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

 

Blog

Güncel hukuki meselelere ilişkin makale ve uzman hukuki görüşlerimize bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Foreigners Who Bring USD to TURKEY will obtain Turkish Citizenship

According to the amendment published on the date of 12.01.2017  at Official Gazette, Article 20 of Governing Regulations of Turkish Citizenship Code was changed. To the new amendment, Turkish citizenship shall be given to the foreigner who fulfil one of the conditions below: If the foreigner makes at least 2 million USD fixed investment to Turkey. If the foreigner buys a real estate in the amount of at least 1 million USD and put annotation as ‘’dead hand’’ to the land registry. This situation needs to be determined by Ministry of Environment and Urbanisation. If the foreigner provides employment for...

Continue reading

Dolar Yatırımı Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı Verilecek

12.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca Türk Vatandaşlığının Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni mevzuat değişikliğine göre aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren yabancıya İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai  bir yol olarak vatandaşlık verilecek. Yabancı en az 2 milyon USD tutarında ülkemize sabit yatırım yaptıysa; ya da, En az 1 milyon USD tutarındaki bir taşınmazı tapuda en az üç yıl satılmaması şerhi koydurarak satın aldıysa ve bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edildiyse; ya da, En az 100 kişiye istihdam sağladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit olunduysa; yahut, En az 3 Milyon...

Continue reading

Is It Possible to Obtain Turkish Citizenship by taking Tourist Residency Permission?

As it is known, the number of foreigners living in Turkey is increasing day by day. According to the data obtained from Turkish Statistical Institute, totally 650.308 foreigners live in Turkey. These people continue to live in Turkey by taking residency permission and the majority of those are planning to obtain Turkish Citizenship by actualizing necessary conditions. One of the necessary conditions so as to get Turkish Citizenship is to live in Turkey at least 5 Years legally. Although it is necessary to live in Turkey legally at least 5 years, some types of residency permissions do not give foreigners a...

Continue reading

Turistik İkamet İzni İle Kalınan Süre Vatandaşlık Kazanılmasında Hesaba Katılmaz!

Son yıllarda ülkemize gelerek yerleşen yabancı sayısında ciddi oranda arttı. TÜİK verilerine göre ülkemizde 650 bin 308 yabancı yaşıyor. Bu kişiler ülkemizde ikamet izni alarak yasal bir şekilde kalmaya devam ediyorlar ve birçoğunun yakın planda 5 yıl kesintisiz bir şekilde ülkemizde bulunarak vatandaşlık kazanma umudu var. Bu noktada çok fazla bilinmese de şu husus önem arz ediyor: Uygulamada yabancıların büyük bir çoğunluğu en basit ve pratik olan kısa dönem ikamet izin çeşitlerinden biri olan turistik ikamet iznine yöneliyor ve bu ikamet izni alınıyor. Lakin 5 yıl Türkiye’de turistik ikamet izni ile kalınsa dahi Türk Vatandaşlığı şartlarından ‘’5 yıl ülkemizde yaşama’’ şartının gerçekleşmiş...

Continue reading

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketlerin İnternet Sitelerinde Paylaşılması Gereken Hususlar ve İlgili Mevzuat

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketlerin İnternet Sitelerinde Paylaşılması Gereken Hususlar ve İlgili Mevzuat ·       Tacirin Sicil Numarası ·       Ticaret Ünvanı ·       İşletmenin Merkezi ·       İnternet Sitesinin adresi MADDE 39   2) (Değişik : 6335 - 26.6.2012 / m.6) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır   Sermaye Şirketinin paylarının , yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini,...

Continue reading

Jatomi Mağdurları Paralarını Geri Alabilir

Bilindiği üzere Jatomi ülkemizde faaliyet gösteren 40.000 üyesi olan büyük bir fitness salonu iken bir gece ansızın amiyane tabiri ile tası tarağı toplayıp memleketi terketti ve kapanmadan önceki gün dahi üye alımına devam eden şirket birden ortadan kayboluverdi. Mevcut yasalarımıza göre dolandırıcılık olarak kabul görmeyen bu hal bana göre her ne kadar hukuki olarak dolandırıcılık olarak nitelendirilmese de fiili olarak ben bu faaliyeti dolandırıcılık faaliyeti olarak nitelendiriyorum. Herneyse gel gelelim bu firmaya yine amiyane tabiri ile ‘’para kaptırmış’’ kişilerin paralarını nasıl alabileceğine yönelik atılabilecek ve benim bizzat attığım ve paramı geri alabildiğim yola. İflas masasına başvurma yolu elbette var bu şirketten alacaklı olan...

Continue reading

Bir Şirketin Bir Gerçek Kişi Lehine İpotek Vermesi İçin Gerekli Olan Belgeler

İpotek bir borcun ödeneceğinin teminatı olarak  borç ödenince kaldırılmak şartıyla borçlunun bir taşınmazı üzerine  alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Günümüz ticari hayatında alacaklılar için kendi yararlarına ipotek tesisi belki de en güvenilir korunma yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bir şirketin bir gerçek kişi lehine ipotek tesisi nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir ve nasıl bir yol izlenmelidir? Öncelikle ipotek tesisi için üzerinde ipotek verilecek taşınmazın bulunduğu yer Tapu Müdürlüğüne aşağıdaki evrakları teslim ederek başvuruda bulunmak gerekmektedir. Tapu Müdürlükleri İstanbul’da öğle saat 12.00’a dek başvuru talep ve evraklarını alıp öğleden sonra işlemi yapacaklara mesaj göndererek işlemin tamamlanması için öncelikle mesajda...

Continue reading

Sigorta, Kasko Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hangisidir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. maddesi bu Kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığını ve aynı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası da, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılması gerektiğini düzenlemektedir. Sigorta sözleşmeleri 6102 sayılı TTK’nın 1483 ve devamı maddelerinde düzenlendiğinden görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Konuyu ilgilendirir 2016 tarihli güncel bir Yargıtay kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: Hukuk Dairesi         2016/1963 E.  ,  2016/4413 K. Taraflar arasındaki davada, ...

Continue reading

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Bankalar Avukata Bilgi Vermek Zorundadır

Bilindiği üzere avukatlık hem kamu hizmeti hem de serbest bir meslektir. Avukat görevini yaparken çoğu kez belirsizliklerle karşılaşan ve bu belirsizlikleri de bir kenara atamayan, imkanları ile çözmek zorunda olan kişidir. Bu nedenle de Avukat bir olayın aydınlatılması için çeşitli kurum ve kuruluşlardan olayın aydınlatılabilmesi için zaman zaman bilgilendirme almaya muhtaç olup bu kurum ve kuruluşlarında avukata mesleğini yaparken yardımcı olması gerekmektedir. Bu nedenle Kanun Koyucu avukatın kendisine tevdi edilen bir meseleyi çözme safhasında bir çok bilinmezlik ile karşılaşacağını öngördüğünden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2 inci maddesinde açıkça aşağıdaki tüm makam, kurum ve kuruluşların avukata görevini yaparken yardımcı olmak zorunda...

Continue reading

Is it possible to buy apartment or land in Turkey for foreigners?

Before making explanations regarding to this issue, we would like to state that it is not possible to buy apartment or land in Turkey for Syrian citizens. The subject of obtaining real estate in Turkey for foreigners is amended by the Turkish Deed Law numbered 2644, Article 35. According to the Article 35, it is possible to buy apartment or land in Turkey in conformity with the limitations stated in Article 35. [vc_empty_space height="30px"][mkd_blockquote text=" Firstly, the total amount of the real estate’s bought by foreigners shall not exceed %10 percentage of the related county and one foreigner shall obtain maximum 30...

Continue reading