Uluslararası Ticaret Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Uluslararası Ticaret Hukuku

lexelhukuk.com > Uluslararası Ticaret Hukuku

INTERNATIONAL TRADE LAW

Günümüz ticari hayatında sınırlar kalkmış ve ülkeler arasında yapılan ticaretin hacmi gittikçe artmıştır. Artan bu ticari faaliyetlere paralel olarak riskler de artmış ve uluslararası ticari alanda yaşanan mağduriyetler uzmanlık gerektiren Uluslararası Ticaret Hukuku alanını oluşturmuştur.

Lexel Hukuk Bürosu avukatları bu alanda yüksek lisans dersleri ile kendilerini geliştirmiş ve alana hakim hale gelmişlerdir. Başlıca bu alanda Lexel Hukuk Bürosu tarafından yerli ve yabancı müvekkillerinin haklarını korumak ve riskleri minimize etmek amacıyla sunulan hizmetler aşağıda bulunmaktadır:

  • Uluslararası Satım Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakeresi ile ilgili Fiziki, Ticari, Politik ve Hukuki Risklerin Hesaplanması Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
  • Uluslararası Satım Sözleşmelerinin CISG (International Sale of Goods) kapsamında hazırlanması ve CISG kapsamında Satım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Dava ve Danışmanlık Hizmeti
  • Tahkim Şartı ve Tahkim Sözleşmesine İlişkin Sözleşmelerin Tanzimi ve İncelenmesi ile Müzakeresi
  • Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynaklarına İlişkin Hukuki Danışmanlık
  • Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ve AB Gümrük Birliği Anlaşması Kapsamında Hukuki Danışmanlık
  • Banka Teminat Mektupları Konusunda Hukuki Danışmanlık
  • Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Hukuki Danışmanlık Hizmeti
  • Incoterms’lere İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmeti
  • Uygulanacak Hukuk Seçimi ve Yetkili Mahkemeye İlişkin Hukuki Danışmanlık

Uluslararası Ticaret yapıyor ya da yapmayı düşünüyorsanız uzman avukatlarımızdan ileride çıkabilecek sıkıntıları önleyecek hukuki tavsiyeler almak ve danışmak için bizi arayın.