GAYRİMENKUL HUKUKU – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

GAYRİMENKUL HUKUKU

lexelhukuk.com > GAYRİMENKUL HUKUKU

REAL ESTATE LAW

Gayrimenkul sektöründe meydana gelen gelişmelere paralel olarak yaşanan uyuşmazlık sayısında gün ve gün artışlar yaşanmaktadır.

Lexel Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku alanında yerli ve yabancı şirket ve kişi müvekkillerimize aşağıdaki alanlarda başlıca hukuki hizmet sunulmaktadır.

 • Kiranın Tespiti Ve Uyarlanması
 • Tahliye Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, Uygulanması Ve Bu Tarz Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalarda Müvekkillerin Temsil Edilmesi
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hazırlanması, Uygulanması Ve Bu Tip Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalarda Müvekkillerin Temsil Edilmesi
 • Malikin Malının Haksız Olarak Elde Bulundurulması Nedeniyle İstirdat Davası Açılması, Malikin Zilyetliğinin Korunması Ve Süren Saldırıya Son Verilmesi Amacıyla El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i- Davasının Açılması
 • Taşınmazın Üçüncü Kişilerin İşgali Nedeniyle Tazminat Talep Edilmesi İçin Açılması Gereken Ecrimisil Davası
 • Ortak Taşınmazdaki Ortaklığın Sona Erdirilmesi İçin Açılması Gereken Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-İ Şuyu-
 • Tapu Tescili Ve İptali Davası Kat Malikleri Genel Kurulu’nun Aldığı Kararların İptalinin Sağlanması Ve Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar İçin Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Gayrimenkul Alım Ve Satımı Konularında İlgili  Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Ve Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Tesis Edilmesi Ve  Sona Erdirilmesi Gibi Hukuki İşlemlerin Yapılması,
 • İpotek Tesisi Ve Fekki Konusunda Danışmanlık Hizmeti Sunulması

Bir gayrimenkul satın almak istiyorsunuz ya da gayrimenkulünüze ilişkin yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? O halde Lexel Hukuk Bürosu avukatları ile iletişime geçin.