YABANCILAR HUKUKU – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

YABANCILAR HUKUKU

lexelhukuk.com > YABANCILAR HUKUKU

LAW OF FOREIGNERS

Ülkemizde bulunan yabancıların hukuki durumu Yabancılar Hukuku alanına girmektedir.

Yabancılar Hukuku ülkemizde bulunan yabancıların yabancı olmaları nedeniyle konulmuş olan kuralların tümünü içeren hukuk dalı olup Lexel Hukuk Bürosu’nun bu alanda çalışan uzman avukatları Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde yabancı bireysel ve tüzel müvekkillerine genel olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Yabancıların Hak Ve Özgürlükleri Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmeti
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Başvurusu
 • Seyahat – İkamet Hak Ve Özgürlüğü Konularında Hukuki Danışmanlık Hizmeti
 • Oturma İzni Alınması
 • Yabancıların Dernek ve Vakıf Kurmasına İlişkin Olarak Hukuki Danışmanlık Hizmeti
 • Yabancıların Şirket Kurulumuna Dair Hukuki Danışmanlık Hizmeti
 • Yabancıların Sosyal Hakları Ve Özgürlüklerine Dair Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • Yabancıların Çalışma İzni Almasına Dair Hukuki Danışmanlık Hizmeti
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin Ve Hakları
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma
 • Yabancı Şirketlerin Ülkemizde Şube Açması
 • Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açması
 • Şirketlere Ortaklığa Dair Hukuki Danışmanlık
 • Yabancıların Sosyal Güvenlik Haklarına Dair Hukuki Danışmanlık
 • Yabancıların Gayrimenkul Edinimine Dair Hukuki Danışmanlık
 • Yabancıların Miras Hakkına Dair Hukuki Danışmanlık
 • Ülkemizde ve Birleşmiş Milletler Nezdinde Mülteci Ve Şartlı Mülteci Statülerinin Alınması

If you need legal support related with work permit, residency permit, company establishment in Turkey or obtaining Turkish citizenship, contact with us!