Şirket Hukuki Danışmanlığı – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

 

Şirket Hukuki Danışmanlığı

Hukuki Mevzuat Bilgisi, Düzenli Raporlama, Sıkı Takip!
lexelhukuk.com > Şirket Hukuki Danışmanlığı
 • Şirket sektörüne ilişkin mevzuatsal konularda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 • Şirketin tüm davalarına ilişkin dava hizmeti sunuyor, davalarınızı takip ediyor ve haftalık ve aylık raporlar ile sizleri düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

 • Şirket sözleşmelerinizi ve yasal izinleriniz ile tüm hukuki altyapınızı gözden geçirerek şirketinizin hukuken güvenilirliğini sağlıyoruz.

Şirket olarak çeşitli hukuki sıkıntılar yaşıyorsunuz ya da büyümeye devam ederken hukuken sağlam bir zemin oluşturmak istiyorsunuz. Hukuki meseleler hakkında kafanızda onlarca soru var ve sizi yakınınızda bulunarak hukuken bir  bilgilendiren ve yönlendiren ve dava, icra ve danışmanlık işlerinizin tamamını bir arada tek merkezden götürebilen ve düzenli bir şekilde şirketinize raporlayan iyi bir hukuk bürosuna ihtiyaç duyuyorsanız Lexel Hukuk Bürosu olarak biz yanınızdayız!

 

''İyi avukatlar gerçeklerden, mükemmel olanlar ise rakiplerinden endişelenir.''

Lexel Hukuk Bürosu olarak bu alanda aşağıda genel hatları ile belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla şu hizmetler sunulmaktadır:

a
7 GÜN 24 SAAT

Lexel Hukuk Bürosu

Şirketiniz büyürken biz hukuki sıkıntılarınızı ve geleceğe yönelik hukuki riskleri ortadan kaldırıyoruz!

 • Haksız Rekabet Davaları,
 • Şirketlerin Kurumsal İşleyişine İlişkin Danışmanlık Verilmesi,
 • Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması Ve Değiştirilmesi,
 • Her Türlü Esas Sözleşme Değişikliklerinin Usulüne Uygun Olarak Yapılması,
 • Şirket Kurulumu,
 • Şube Kurulumu,
 • Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının, İmza Sirkülerinin Ve Benzeri Kurumsal Dokümanların Hazırlanması,
 • Sermaye Artışı Veya Azalışı İşlemlerine İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi, Şirket Genel Kurullarının Organize Edilmesi
 • İhtiyaca Ve Projeye Uygun Spesifik Sözleşmelerin (Proje Geliştirme Sözleşmeleri, Niyet Mektupları, Şarta Bağlı Komisyon Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Münhasırlık Anlaşmaları Ve Ön Anlaşmaların) Hazırlanması Ve Müzakeresi,
 • Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Müzakeresi
 • Üretim, Lisans, Kiralama, Faktoring, Franchising Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakeresi,
 • Acente Ve Distribütörlük Anlaşmaları Dâhil Olmak Üzere Her Türlü Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi Ve Hazırlanması
 • Şirket Yöneticilerinin (Müdürler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri) Cezai Ve Hukuki Sorumluluğu, İşçi-İşveren İlişkileri Ve Şirket Varlıklarının Devri Konularına İlişkin Olarak Şirket Yöneticilerine Hukuki Tavsiyelerin Verilmesi
 • Şirket Tasfiyesi İşlemlerinin Yapılması
 • Konkordato, İflasın Ertelenmesi, Yeniden Yapılandırma Konularında Hukuki Danışmanlık
 • Şirketlere Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Bunlara Uyum Konusunda Hukuki Destek Hizmetlerinin Verilmesi
 • Yönetim Kurulu Kararlarının Alınması,
 • Elektronik Genel Kurul Yapılması
 • Genel Kurul Kararlarının Alınması
 • Hissedarlık Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Şirket Sektörünü İlgilendirir Lisansların Alınması Ve İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İlgili Yazışmaların Yapılması,
 • İşletme Devir İşlemlerinin Yapılması Ve Sürecin Yönetimi
 • Şirket dava ve icra dosyalarının açılması ve takip edilmesi.

'' Good lawyer worry about facts. Great lawyers worry about their opponents.''

Şirketiniz için aylık-saatlik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti almak istiyorsanız, bizi arayın!