Dernekler ve Vakıflar Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

lexelhukuk.com > Dernekler ve Vakıflar Hukuku

FOUNDATIONS AND ASSOSICIATION LAW

Bilindiği üzere dernek ve vakıflar yüzyıllardır coğrafyamızda varlıklarını sürdürmeye devam ederek toplumsal yaşamın güçlü birer parçası  haline gelmişlerdir.

Dernekler kazanç paylaşım amacı dışında belirli bir ortak amacın gerçekleştirilmesi için kurulan kişi toplulukları olup; vakıflar ise belirli bir malvarlığının sürekli bir amaca özgülendiği tüzel kişiliklerdir. Dernek ve Vakıf Mevzuatı sıkı kural ve denetimlere tabi olan önemli bir hukuki alan olup Lexel Hukuk Bürosu’nun bu alanda çalışan avukatları yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanda başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Yurtdışında ve Türkiye’de Dernek ve Vakıf Kurulum İşlemleri,
  • Dernek Yönetim Kurulu – Vakıf Mütevelli Heyeti Danışmanlığı
  • Dernek ve Vakıfların Organlarının ve Almış Oldukları Kararların Yasal Denetimi,
  • Genel Kurul Toplantısı Süreçlerinin Yönetimi,
  • Dernek ve Vakıfların İşleyişi ve Sona Ermesine İlişkin Davaların Takibi
  • Gerekli Tüzüklerin ve Vakıf Senetlerinin Düzenlenmesi,
  • İlgili Mercilerden Gerekli İzinlerin Alınması.

Dernek yada Vakıf kurmak mı istiyorsunuz? Ya da dernek ve vakfınıza ilişkin hukuki sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçin.