Bilişim Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Bilişim Hukuku

lexelhukuk.com > Bilişim Hukuku

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketlerin İnternet Sitelerinde Paylaşılması Gereken Hususlar ve İlgili Mevzuat

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketlerin İnternet Sitelerinde Paylaşılması Gereken Hususlar ve İlgili Mevzuat ·       Tacirin Sicil Numarası ·       Ticaret Ünvanı ·       İşletmenin Merkezi ·       İnternet Sitesinin adresi MADDE 39   2) (Değişik : 6335 - 26.6.2012 / m.6) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır   Sermaye Şirketinin paylarının , yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini,...

Continue reading

Twitter’da Siyasetçilere ‘Hakaret’ İçeren Tweetler Hukuka Aykırı Ve Suç Değil Mi ?

Öncelikle tabi ki somut olaya göre değişmekle birlikte siyasetçiler için öngörülen eleştirilme sınırının diğer insanlara nazaran çok daha yüksek bir seviyede olduğu mahkemelerimiz tarafından kabul edilmektedir. Mahkemeler, normalde siyasetçi olmayan bir kişiye yapılan ve kamuoyunca bariz hakaret olarak görülmeye müsait iletiler ve paylaşımlar nedeni ile hakaretin söz konusu olduğuna ve  tazminat verilmesine karar verebilirken yada suç olarak eylemi kabul ederlerken; eğer hakarete uğradığı iddia edilen kişi ön planda olan, tanınan bir siyasetçi ise siyasetçilerin bu tarz sert eleştirilere katlanması gerektiği yönünde kararlar verebilmektelerdir. Türk Mahkemeleri de bu konuya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin görüşlerini benimsemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararlarında...

Continue reading

Dikkat: Başkasının Facebook, Twitter, Instagram Mail Hesabını Çalmanın Cezası 6 aydan-3 yıla Hapis!

Son on yılda internet ve teknoloji ciddi bir ilerleme kat etmiş, buna paralel olarak sosyal medya olumlu ya da olumsuz günümüz insanının bir çok yönden hayatının önemli bir parçası haline gelmiştir. Tabi bu durum beraberinde daha önceden rastlanılmayan bir çok hukuki yeni sorunu da sahneye taşımıştır.  Bu sorunlardan biri de sıklıkla hepimizin çevremizden müşahade ettiğiği  Facebook, Twitter, Instegram ve/veya mail hesaplarının başkaları tarafından çalınması, şifrelerinin değiştirilmesi ve izinsiz kullanılması hususudur. Her ne kadar toplumda bu tarz fiillerin Türk Ceza Kanunumuz açısından da suç teşkil ettiği pek bilinmese de şikayet edilmesi ve kanıtlanması halinde hukuka aykırı bu haksız fiilleri işleyenler hakkında ciddi...

Continue reading

İnternette Aleyhe Yapılan Paylaşımları Kaldırmak Mümkün Mü?

Basın Kanunu 14. Madde ve ‘’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 sayılı Kanun’’ un 9. Maddesine muhalefet nedeni ile hakkınızda hukuka aykırı haberler yapan, yazılar paylaşan bir medya şirketinden “ İLGİLİ İÇERİĞE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ / YAYINDAN ÇIKARILMASI” ve “CEVAP VE DÜZELTME METNİNİN YAYINLANMASI” talebinde bulunabilirsiniz. Bu çalışmada üç başlık altında izlenilebilecek yollar ve yasal dayanakları paylaşılacaktır: 1) 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. Maddesi böyle bir durum için öngörülmüş bir maddedir. Bu madde uyarınca: Öncelikle süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören...

Continue reading

Mahkeme’ye Bilgi Vermeyen Yahoo’ya 44.000 Euro Ceza!

Belçika’da Yüksek Mahkeme Antwerp Temyiz Mahkemesi’nin Yahoo’ya verdiği 44.000 Euro’luk para cezasını onayladı. Somut olayda Belçika’nın Dendermonde bölgesinde bulunan bir mağazayı ilgilendiren bir dolandırıcılık suçu söz konusuydu ve Belçika Mahkemesi merkezi Kaliforniya, Amerika’da bulunan Yahoo’dan suça konu olan e-maillerin kullanıldığı IP adreslerini vermesini talep etti. Mahkemenin bu talebine Yahoo şirketi Mahkemenin kendi yetkisini aştığını ve kendi egemenliği altında olmayan bir bölgenin şirketinden yaptığı bu talebin makul olmadığı savunmasını yaparak mahkemenin bilgi talebini reddetti. Lakin Mahkeme verdiği kararda bu savunmanın ancak ve ancak Belçika devleti ile veri arasında bir bağın kesinlikle bulunmadığı hallerde ve ilgili verilerin Belçika sınırlarından elde edilmemiş olduğu durumlarda ve verilerin...

Continue reading