Bankacılık ve Finans Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Bankacılık ve Finans Hukuku

lexelhukuk.com > Bankacılık ve Finans Hukuku

BANKING AND FINANCE LAW

Lexel Hukuk Bürosu bankacılık ve finans alanında başta ulusal ve uluslararası bankalar olmak üzere faktoring şirketlerine, uluslararası ve ulusal kiralama yapan finans şirketlerine, finans ve varlık yönetim şirketleri ile off-shore bankalara bu alanın gerektirdiği tüm hukuki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Genel olarak bu alanda müvekkillere sağlanan hukuki hizmetlerden bazılar aşağıda bulunmaktadır:

  • 5411 Sayılı Bankacılık Mevzuatı Konusunda Hukuki Danışmanlık,
  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Hukuki Danışmanlık ve Gerekli Lisansların Alınması,
  • Finansal Kiralama ve Faktöring Hizmetlerinin ve Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve Denetimi,
  • Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması, İncelenmesi, Denetimi ve Hukuki Destek Sağlanması,
  • İpotek ve Teminatlı Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Davalar İçin Hukuki Destek,
  • İpotek ve Diğer Teminatların Düzenlenmesi, İncelenmesi ve Hukuki Danışmanlığı
  • TMSF ve Bankalar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Nezdindeki Hukuki İşlemlere Danışmanlık,
  • Sermaye Piyasası Hukukunu İlgilendirir İşlemlere İlişkin Denetim ve Hukuki Danışmanlık.

Bankacılık ve Finans hukukunu ilgilendirir hukuki problemleriniz var ise bizimle tereddüt etmeden iletişime geçin!